تابع IFERROR اکسل - مدیریت و رفع خطا

بوجود آمدن خطاها در دنیای فرمول نویسی و البته سایر زبان‌های برنامه نویسی اجتناب ناپذیر هستند و همواره ما با آنها در روبرو می‌شویم. برای رفع این خطاها باید آن‌ها را مدیریت کنیم. دقیقا مانند همان کاری که محافظ یخچال شما انجام می‌دهد و نوسانات برق را مدیریت می‌کند.

با تابع IFERROR در اکسل می‌توانید خطاها را مدیریت کنید. شکل کلی این تابع اینگونه است:

= IFERROR( value, value_if_error )

ورودی value هر فرمولی است که در اکسل می‌توانید بنویسید.

ورودی value_if_error هر مقدار و یا فرمولی است که در اکسل می‌توانید بنویسید.

این تابع ابتدا فرمولی که در ورودی اول آن (یعنی Value) است را محاسبه می‌کند و برای شما بر‌می‌گرداند و اگر حاصل آن فرمول خطا شد، برای شما مقداری یا فرمولی که در ورودی دوم (یعنی value_if_error) را مشخص کرده‌اید، را برمی‌گرداند.

    

A

B

C

 

1

0

100

 

 

2

maji

Shiraz

 

 

3

 

 

 

 


 رفع خطای #Div/0!

می‌خواهیم در سلول C1 فرمولی بنویسیم تا درصد رشد B1 نسبت به A1 را محاسبه کنیم. از آنجایی که گاهی ممکن است مخرج کسر صفر باشد، برای جلوگیری و رفع خطای #DIV/0! از تابع IFERROR مانند نمونه زیر استفاده می‌کنیم و اگر با هر خطایی برخورد کردیم، به جای آن خطا مقدار !! به ما برگردانده می‌شود.

=IFERROR( (B1 - A1) / B1 , "!!" )

رفع خطای #N/A در VLOOKUP

در هنگام استفاده از توابع جستجو مانند VLOOKUP، بدیهی است که ممکن است مقدار مورد نظر ما یافت نشود و به همین دلیل خروجی تابع VLOOKUP خطای #N/A (یعنی Not Available) خواهد شد، برای جلوگیری و رفع این خطا در اکسل معمولا VLOOKUP را در داخل یک IFERROR به شکل زیر می‌نویسیم:

=IFERROR( VLOOKUP("aji", A:B , 2, 0) , "not found!" )

 

چرا باید خطاهای فرمول‌های اکسل را رفع کرد؟

خروجی خطای یک سلول باعث می‌شود تا تمام فرمول‌هایی که به آن سلول وابسته هستند، خطا شوند و به همین دلیل باید فرمول‌ها را با IFERROR مدیریت کنیم تا خطاها رفع شوند.

 

به عنوان اولین نفر، تجربه یا دیدگاه خود را بنویسید!

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
کد امنیتی