مقاله‌های آموزشی فرساران: اکسل پیشرفته و کاربردی، VBA، پاورکوئری فرساران

تابع LET اکسل - نامی برای یک محاسبه

تابع LET در نسخه اکسل ۲۰۲۱ اضافه شده است. اگر شما با مفاهیم برنامه نویسی آشنا باشید، روش کار این تابع بسیار برای شما منطقی و ساده است و در غیر اینصورت به نظرتان شاید کمی عجیب برسد. اجازه دهید ...