فرمول نویسی و توابع اکسل

دوره آموزش اکسل کاربردی فرساران

در قرن ۲۱ هر کارشناسی و مدیری با داده‌های فراوانی سر و کار دارد و کارآمدترین ابزار برای نگهداری این داده‌ها بدون تردید «اکسل» است. اما آشنایی با اکسل کافی نیست، زیرا شما در سازمان با شرایط و نیازهای متنوعی ...