آموزش های کاربردی اکسل

مایکروسافت اکسل چیست؟

بعد از حدود ۱۷ سال کار حرفه‌ای و تحقیق و انجام پروژه، می‌خواهم بگویم که اکسل چیست؟ اکسل چه چیزی نیستپیش از شروع مایلم بگویم که اکسل چه چیزی نیست و چه برداشت‌های اشتباهی از اکسل وجود دارد.اکسل نرم افزاری ...

اصول طراحی در اکسل

فرض کنید که می‌خواهید داده‌‌هایی را در اکسل وارد کنید و احتمالا در آینده هم بخواهید از این داده‌ها گزارش بگیرید و بر روی آنها محاسباتی را انجام دهید. حال این پرسش مهم مطرح می‌شود:آیا در اکسل اصول طراحی فایل ...