آموزش های کاربردی اکسل

مایکروسافت اکسل چیست؟

بعد از حدود ۱۷ سال کار حرفه‌ای و تحقیق و انجام پروژه، می‌خواهم بگویم که اکسل چیست؟ اکسل چه چیزی نیست پیش از شروع مایلم بگویم که اکسل چه چیزی نیست و چه برداشت‌های اشتباهی از اکسل وجود دارد. اکسل ...

فیلتر سریع و آسان در اکسل با Slicer

یکی از ویژگی هایی که در هر گزارش و یا داشبورد اکسل باید داشته باشیم، Interactive بودن (تعاملی بودن)، می باشد. منظور ما از تعاملی بودن، یعنی آن گزارش یا داشبورد را بتوان تنظیم کرد که چگونه اطلاعات را نمایش ...

اصول طراحی فایل های اکسل

فرض کنید که می‌خواهید داده‌‌هایی را در اکسل وارد کنید و احتمالا در آینده هم بخواهید از این داده‌ها گزارش بگیرید و بر روی آنها محاسباتی را انجام دهید. حال این پرسش مهم مطرح می‌شود: آیا در اکسل اصول طراحی ...