تابع LEN اکسل - شمارش تعداد کاراکترهای یک متن

به زبان ساده تابع Len اکسل تعداد حرف‌های یک متن را برمی‌گرداند و شکل کلی نوشتن آن در اکسل اینگونه است:

=LEN( text )

ورودی text یک متن و یا آدرس سلولی است که متنی در آن وارد شده است و اجباری است.

نکته) توجه کنید که هر چیزی که در متن وجود داشته باشد مانند فاصله خالی، شمارش خواهد شد.

به جدول زیر دقت کنید:  
◽ ستون B فرمولی است که ما می‌نویسیم. 
◽ ستون C پاسخ فرمول ما خواهد شد.

    

A

B

C

 

1

آبتین

=LEN( A1 )

5

 

2

Baran 

=LEN( A2 )

6

 

3

222888000

=LEN (A3 )

9

 

4

123,000,000 ریال

=LEN( A4 )

9

 

 


شرح فرمول B1 
 با توجه به جدول بالا نتیجه فرمول سلول B2 عدد ۵ است زیرا کلمه آبتین از ۵ کاراکتر تشکیل شده است. 

شرح فرمول B2 
 خروجی ما عدد ۶ شده است اما می‌دانیم که کلمه Baran تنها ۵ حرف دارد، بنابراین آنچه در سلول A2 نوشته شده است، یک فاصله در انتهایش (یا ابتدا) دارد.

شرح فرمول B3 (طول کد ملی) 
در سلول A3 کد ملی نوشته شده است و اگر صحیح باشد باید طول آن ۱۰ کاراکتر باشد، با تابع LEN متوجه شده‌ایم که طول کد ملی که در سلول A3 وارد شده است اشتباه است و باید تصحیح شود. 

شرح فرمول B4 (فرمت سلول) 
در سلول A4  یک عدد نوشته شده است و با Format Cells به صورت سه رقم سه رقم جدا شده است. فرمت یعنی ظاهر یک سلول و تاثیری در تعداد کاراکترهای یک سلول ندارد.


نکته‌های تابع LEN اکسل

تعریف دقیق این تابع برگرداندن تعداد کاراکترهای یک متن است. منظور ما از کاراکتر یعنی هر چیزی که در آن متن وجود دارد و ممکن است که اثر آن کاراکتر با چشم دیده نشود مانند اثر فاصله، ENTER, TAB و ده‌ها کاراکتری دیگری که در دنیای کامپیوتر اصطلاحا Non printable character به آنها گفته می‌شود.

فرمت‌هایی که بر روی سلول اعمال شده است در شماره کاراکترها به حساب نخواهد آمد.

می‌توانید متن سلول‌های و فرمول‌های جدول این مثال را در اکسل کپی کنید.