فرمول اصلاح تاریخ شمسی در اکسل

برای اصلاح تاریخ‌های شمسی که به صورت غیر هماهنگ نوشته‌ شده است یعنی سال و ماه گاهی ۲ رقمی و گاهی ۱ رقمی است مانند:

1401/5/17
1401/10/9
1401/1/1

 می‌توانید فرمول از زیر را استفاده کنید تا تاریخ شمسی به صورت هماهنگ یعنی سال و ماه همگی ۲ رقمی شوند:

=LEFT(A1, 4) & "/" &
 RIGHT("0" & MID(A1, FIND("/", A1) + 1, FIND("/", A1, FIND("/", A1) + 1) - FIND("/", A1) - 1), 2) & "/" &
 RIGHT("0" & MID(A1, FIND("/", A1, FIND("/", A1) + 1) + 1, 2), 2)

در فایل پیوست این فرمول به صورت قدم به قدم نوشته شده است تا بتوانید منطق آن را مطالعه کنید.


البته گاهی هم تاریخ‌ها به شکل زیر هستند:

95/5/17
1395/05/17
95/2/2

که برای اصلاح این تاریخ‌های شمسی در اکسل فرمول زیر را می‌توانید بنویسید:

=TEXT(
(IF( LEFT(A1,2) * 1=13,LEFT(A1,4),1300+LEFT(A1,2)) * 100
+ MID(A1,FIND("/",A1)+1,FIND("/",A1,FIND("/",A1)+1)-FIND("/",A1)-1)*1)*100
+ IF(LEFT(RIGHT(A1,2))="/", RIGHT(A1), RIGHT(A1,2)),
"####\/##\/##")

به عنوان اولین نفر، تجربه یا دیدگاه خود را بنویسید!

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
کد امنیتی