تابع LEFT اکسل - جدا کردن متن از عدد

به زبان ساده تابع LEFT اکسل از ابتدای یک متن قسمتی را برمی‌گرداند. می‌توانید آن را شبیه سبزی گیشنیز بدانید که قسمت ابتدایی آن برای ما مفید است و آن را جدا می‌کنیم. شکل کلی این تابع در اکسل به شکل زیر است: 

=LEFT( text, [num_char] )

ورودی text یک متن و یا آدرس سلولی است که متنی در آن وارد شده است و اجباری است.

ورودی num_chars یک عدد است و با آن مشخص می‌کنیم که چند کاراکتر ابتدای متن را این تابع باید برای ما برگرداند. این ورودی اختیاری است و اگر خالی بگذاریم فقط اولین کاراکتر متن به ما داده خواهد شد.

نکته جالب 🤩)  برنامه نویسان گاهی اشتباهات کوچکی و جالبی می‌کنند از جلمه نامگذاری این تابع اشتباه است. زیرا کلمه LEFT یعنی سمت چپ اما در واقعیت این تابع از ابتدای یک متن برای ما جدا می‌کند.

به جدول زیر دقت کنید:        
◽ ستون B فرمولی است که ما می‌نویسیم.       
◽ ستون C پاسخ فرمول ما خواهد شد.

    

A

B

C

 

1

اتل متل

=LEFT( A1 )

ل

 

2

اتل متل

=LEFT( A2 , 3 )

اتل

 

3

اتل

=LEFT( A3, 100)

اتل متل

 

شرح فرمول B1   
ورودی دوم تابع LEFT را مشخص نکرده‌ایم و اولین حرف «اتل متل»، حرف «ا» است.

شرح فرمول B2   
ورودی دوم تابع LEFT عدد ۳ است و بنابراین حرف آخر سلول A2 کلمه «اتل» است.

شرح فرمول B3   
اگر تعدادی که مشخص کرده‌ایم از طول سلول بیشتر باشد، اکسل به ما خطا نمی‌دهد.


فرمول جدا کردن عدد از متن

یکی از کاربردهای تابع LEFT‌ اکسل جدا کردن عدد از متن است که در آن در جلوی هر عدد واحد اندازه گیری آن تایپ شده است:

    

A

B

C

 

1

10 kg

=VALUE( LEFT( A1, LEN(A1) - 3 ) )

10

 

2

123 cm

 123

 

3

123456 gr

 123456

 

طول کل متن سلول A1  منهای عدد ۳ می‌کنیم (واحد اندازه گیری ۲ کاراکتر است و یک کاراکتر هم SPACE است) را محاسبه می‌کنیم و با تابع LEFT این تعداد کاراکتر را از سلول A1 جدا می‌کنیم و در نهایت با تابع VALUE آن را به عدد تبدیل می‌کنیم.

=VALUE( LEFT( A1, LEN(A1) - 3 ) )

(بدیهی است که به جای آدرس سلول A1 در فرمول بالا، می‌توانید آدرس سلولی که کد ملی در آن وارد شده است را بنویسید و سپس این فرمول را همه سلولهای آن ستون کپی کنید.


فرمول ریاضی بر روی خروجی تابع LEFT

همانطور که اشاره کردیم، خروجی تابع LEFT یک متن است و بنابراین بر روی آن محاسبات و مقایسه‌هایی که روی اعداد انجام می‌دهیم ممکن نخواهد بود. برای آنکه خروجی تابع LEFT به یک عدد تبدیل شود، باید از توابع VALUE به شکل زیر استفاده کنید:

=VALUE( LEFT( A1 ) )

و همچنین در تابع IF اکسل هم باید این نکته را مد نظر قرار دهید.

💡 در مثال زیر می‌خواهیم ضریب افزایش قیمت را برای سال های بعد از ۱۴۰۰ عدد ۲۰۰٪ و برای قبل از آن ۵۰٪ در محاسبه شود.. در سلول A1 تاریخ به شکل 17-05-1402 نوشته شده است. با تابع LEFT سال را محاسبه می‌کنیم و سپس آن را با VALUE به یک عدد تبدیل می‌کنیم تا بتوانیم بر روی آن مقایسه ریاضی انجام دهیم:

=IF( VALUE( LEFT( A1, 4 ) ) > 1400, 200% , 50% )

می‌توانید متن سلول‌های و فرمول‌های جدول این مثال را در اکسل کپی کنید.