تابع RIGHT اکسل - جدا کردن قسمتی از انتهای یک متن

به زبان ساده تابع RIGHT اکسل از انتهای یک متن قسمتی را برمی‌گرداند. می‌توانید آن را شبیه تربچه بدانید که قسمت انتهای تربچه برای ما مفید است و آن را جدا می‌کنیم. شکل کلی این تابع در اکسل به شکل زیر است: 

=RIGHT( text, [num_char] )

ورودی text یک متن و یا آدرس سلولی است که متنی در آن وارد شده است و اجباری است.

ورودی num_chars یک عدد است و با آن مشخص می‌کنیم که چند کاراکتر انتهای متن را این تابع باید برای ما برگرداند. این ورودی اختیاری است و اگر خالی بگذاریم فقط آخرین کاراکتر متن به ما داده خواهد شد.

نکته جالب 🤩)  برنامه نویسان گاهی اشتباهات کوچکی و جالبی می‌کنند از جلمه نامگذاری این تابع اشتباه است. زیرا کلمه RIGHT‌ یعنی سمت راست اما در واقعیت این تابع از انتهای یک متن برای ما جدا می‌کند.

به جدول زیر دقت کنید:    
◽ ستون B فرمولی است که ما می‌نویسیم.   
◽ ستون C پاسخ فرمول ما خواهد شد.

    

A

B

C

 

1

اتل متل

=RIGHT( A1 )

ل

 

2

اتل متل

=RIGHT( A2 , 3 )

متل

 

3

222888000

=RIGHT(A3, 3 )

000

 

4

اتل

=RIGHT( A4, 100)

3

 

شرح فرمول B1   
ورودی دوم تابع RIGHT را مشخص نکرده‌ایم و آخرین حرف «اتل متل»، حرف «ل» است.

شرح فرمول B2   
ورودی دوم تابع RIGHT عدد ۳ است و بنابراین حرف آخر سلول A2 کلمه «متل» است.

شرح فرمول B3 (خروجی RIGHT یک متن است )   
سه حرف آخر عددی که در A3‌ نوشته شده است 000 است و این تابع این مقدار را به ما می‌دهد. توجه دارید که 000‌ یک متن است و ما عدد 000 در دنیای کامپیوتر نداریم.

شرح فرمول B4   
اگر تعدادی که مشخص کرده‌ایم از طول سلول بیشتر باشد، اکسل به ما خطا نمی‌دهد.


فرمول تصحیح کد ملی در اکسل با تابع RIGHT 

یکی از کاربردهای تابع RIGHT‌ اکسل تصحیح کد ملی هایی است که صفرهای اول آن حذف شده‌اند و حال می‌خواهیم به تعداد لازم به ابتدای تمام کدهای ملی 0 اضافه کنیم تا طول هر کد ملی دقیقا ۱۰ کاراکتر شود.

 فرمول زیر برای تصحیح کد ملی است:

=RIGHT( "0000" & A1, 10)

(بدیهی است که به جای آدرس سلول A1 در فرمول بالا، می‌توانید آدرس سلولی که کد ملی در آن وارد شده است را بنویسید و سپس این فرمول را همه سلولهای آن ستون کپی کنید.


فرمول ریاضی بر روی خروجی تابع RIGHT

همانطور که اشاره کردیم، خروجی تابع RIGHT یک متن است و بنابراین بر روی آن محاسبات و مقایسه‌هایی که روی اعداد انجام می‌دهیم ممکن نخواهد بود. برای آنکه خروجی تابع RIGHT به یک عدد تبدیل شود، باید از توابع VALUE به شکل زیر استفاده کنید:

=VALUE( RIGHT( A1 ) )

و همچنین در تابع IF اکسل هم باید این نکته را مد نظر قرار دهید.

💡 در مثال زیر می‌خواهیم ضریب تعداد مراجعین را در نیمه سوم ماه ۲۰٪ و در بقیه رویهای ماه ۱۰٪ محاسبه کنیم. در سلول A1 تاریخ به شکل 17-05-1402 نوشته شده است. با تابع RIGHT روز را محاسبه می‌کنیم و سپس آن را با VALUE به یک عدد تبدیل می‌کنیم تا بتوانیم بر روی آن مقایسه ریاضی انجام دهیم:

=IF( VALUE( RIGHT( A1, 2 ) ) > 20, 20% , 10% )

می‌توانید متن سلول‌های و فرمول‌های جدول این مثال را در اکسل کپی کنید.