پیوت تیبل اکسل

فیلتر سریع و آسان در اکسل با Slicer

یکی از ویژگی هایی که در هر گزارش و یا داشبورد اکسل باید داشته باشیم، Interactive بودن (تعاملی بودن)، می باشد. منظور ما از تعاملی بودن، یعنی آن گزارش یا داشبورد را بتوان تنظیم کرد که چگونه اطلاعات را نمایش ...

اثر تفاوت حروف «ي» و «ك» عربی در اکسل روش تبدیل به «ی» و «ک» فارسی

موضوع حرف «ي» و «ك» عربی یکی از سرفصل‌هایی است که سال‌ها در « دوره اکسل کاربردی فرساران» تدریس می‌شود. زیرا بسیاری از کاربران فارسی زبان اکسل با این موضوع بارها و در جاهای مختلف مواجه می‌‌شوند و حتما باید ...