داشبورد اکسل

مقالات آموزشی ساخت داشبوردهای مدیریتی در اکسل

معرفی ابزار Slicer در اکسل

یکی از ویژگی هایی که در هر گزارش و یا داشبورد اکسل باید داشته باشیم، Interactive بودن (تعاملی بودن)، می باشد. منظور ما از تعاملی بودن، یعنی آن گزارش یا داشبورد را بتوان تنظیم کرد که چگونه اطلاعات را نمایش ...