داشبورد اکسل

مقالات آموزشی ساخت داشبوردهای مدیریتی در اکسل

معرفی ابزار Slicer در اکسل

یکی از ویژگی هایی که در هر گزارش و یا داشبورد اکسل باید داشته باشیم، Interactive بودن (تعاملی بودن)، می باشد. منظور ما از تعاملی بودن، یعنی آن گزارش یا داشبورد را بتوان تنظیم کرد که چگونه اطلاعات را نمایش ...

نمودارهای راداری در Excel

در نرم افزار Excel انواع مختلفی از نمودارها (Chart) وجود دارد که آشنایی با آنها می‌تواند کمک شایانی برای ارائه دشبوردهای حرفه ای نماید. یکی از این نمودارها Radar Chart در Excel است که در فایل پیوست مثالی واقعی و ...