آموزش پایتون

سرفصل‌های دوره آموزش کاربردی زبان برنامه نویسی پایتون

اهداف دوره: آشنایی فراگیران با مفاهیم اصلی زبان پایتون به صورتی که بتوانند کدهای ساده ای را بنویسید و اجرا کنند و در نهایت قادر باشند تا با کمک گرفتن از هوش مصنوعی کدهای پیچیده‌تری را تولید کنند. فراگیران دانش ...

پیش نویس کتاب «سلام پایتون»

سال‌‌ها بود که به فکر آموزش کامپیوتر برای بچه‌ها و دانش آموزان به ویژه مناطق مظلوم، مستضعف بودم (زیرا در برخی مدارس و آموزشگاه‌های شهرهای بزرگ این چیزها را درس می‌دادند). از آنجایی که من مدرس حرفه‌ای اکسل و برنامه ...