مقاله‌های آموزشی فرساران: اکسل پیشرفته و کاربردی، VBA، پاورکوئری فرساران

مشکل حروف «ي» و «ك» عربی در کجای اکسل نمایان می‌شود و روش تبدیل به «ی» و «ک» فارسی

موضوع حرف «ي» و «ك» عربی یکی از سرفصل‌هایی است که سال‌ها در «دوره اکسل کاربردی فرساران» تدریس می‌شود. زیرا بسیاری از کاربران فارسی زبان اکسل با این موضوع بارها و در جاهای مختلف مواجه می‌‌شوند و حتما باید بتوانند ...

معرفی تابع List.Contains

تعالی الله یکی بی مثل و مانند که خوانندش خداوندان "خداوند" مقدمه 1 از جمله توابع زیر مجموعه List یکی همین List.Contains و دو تا از اعوان و انصارش است . همین شش مثال را که از سایت مایکروسافت آوردم ...

کار با Split در Power Query

بنام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد چندان بی مقدمه هم نخواهد بود اگر در شکل اطلاعات موجود در ستون A را ملاحظه کنید . همین 19 ردیف است . در شکل زیر نیز می بینید که ...