مقاله‌های آموزشی فرساران: اکسل پیشرفته و کاربردی، VBA، پاورکوئری فرساران

به اشتراک گذاشتن یک فایل اکسل و آپدیت همزمان چند نفر روی آن - ویدئوی آموزشی

کارشناسان مجبورند که چندین نفر همزمان، یک داده‌ را آپدیت کنند. در اکسل گزینه Share Workbook داریم اما بسیار ناپایدار است و راه‌کار جایگزین آن از جمله اکسس در این آموزش‌های ویدئویی آموزش داده می‌شود.

اعداد ۱۶ رقمی در اکسل

حداکثر تعداد ارقامی که اکسل در یک سلولش می‌تواند نگه‌داری کند ۱۵ رقم است و رقم ۱۶ ام حذف نمی‌شود بلکه 0 خواهد شد. بنابراین ما می‌توانیم یک عدد ۲۰ رقمی را در اکسل تایپ کنیم اما باید بدانید که ...

مایکروسافت اکسل چیست؟

بعد از حدود ۱۷ سال کار حرفه‌ای و تحقیق و انجام پروژه، می‌خواهم بگویم که اکسل چیست؟ اکسل چه چیزی نیست پیش از شروع مایلم بگویم که اکسل چه چیزی نیست و چه برداشت‌های اشتباهی از اکسل وجود دارد. اکسل ...