مقاله‌های آموزشی فرساران: اکسل پیشرفته و کاربردی، VBA، پاورکوئری فرساران

مایکروسافت اکسل چیست؟

بعد از حدود ۱۷ سال کار حرفه‌ای و تحقیق و انجام پروژه، می‌خواهم بگویم که اکسل چیست؟ اکسل چه چیزی نیستپیش از شروع مایلم بگویم که اکسل چه چیزی نیست و چه برداشت‌های اشتباهی از اکسل وجود دارد.اکسل نرم افزاری ...

انتخابگر تاریخ شمسی اکسس

انتخابگر تقویم یا تاریخ شمسی در اکسس یا Date Picker ابزاری است که در یک نمای کلی، تقویم یک ماه را به کاربر نمایش می‌دهد و کاربر می‌تواند برای انتخاب یک تاریخ از آن استفاده کند. این ابزار بر روی ...

تابع LEFT اکسل - جدا کردن متن از عدد

به زبان ساده تابع LEFT اکسل از ابتدای یک متن قسمتی را برمی‌گرداند. می‌توانید آن را شبیه سبزی گیشنیز بدانید که قسمت ابتدایی آن برای ما مفید است و آن را جدا می‌کنیم. شکل کلی این تابع در اکسل به ...