مقاله‌های آموزشی فرساران: اکسل پیشرفته و کاربردی، VBA، پاورکوئری فرساران

مقدارِ بی مقدار null در پاورکوئری

ما در دنیای کامپیوتر و البته پاورکوئری مقداری داریم به نام null. در واقع null‌ یعنی مقداری نامتعین، چیزی که مقدارش معلوم نیست. یک مقدارِ بی مقدار! حتی معلوم نیست که «خالی» و «پوچ» است و از آنجایی که یک ...

wildcardها در اکسل

قبل از تعریف دقیق کاراکترهای wildcard بگذارید با چند سوال ساده آن‌‌ها را معرفی کنم. پرسش ۱) چند اسم فارسی بگویید که با نشانه «ف» شروع شوند؟ ف رشید - ف رید - ف رزاد پرسش ۲) چند اسم فارسی ...