مقاله‌های آموزشی فرساران: اکسل پیشرفته و کاربردی، VBA، پاورکوئری فرساران

اعداد ۱۶ رقمی در اکسل

حداکثر تعداد ارقامی که اکسل در یک سلولش می‌تواند نگه‌داری کند ۱۵ رقم است و رقم ۱۶ ام حذف نمی‌شود بلکه 0 خواهد شد.بنابراین ما می‌توانیم یک عدد ۲۰ رقمی را در اکسل تایپ کنیم اما باید بدانید که رقم ...