تاریخ و تاریخ شمسی اکسل

محاسبات تاریخ و زمان در تمامی زبان‌های برنامه نویسی و از جمله اکسل مقوله خاص و کمی پیچیده است زیرا زمان برای کامپیوتر بی معناست. اگر بخواهید با تاریخ شمسی و یا میلادی در اکسل کار کنید حتما باید این مفاهیم را بدانید و در غیر اینصورت معمولا مشکلاتی را خواهید دید که حل آن‌ها زمان بر خواهد بود.