آموزش های کاربردی اکسل

دوره آموزش اکسل کاربردی فرساران

در قرن ۲۱ هر کارشناسی و مدیری با داده‌های فراوانی سر و کار دارد و کارآمدترین ابزار برای نگهداری این داده‌ها بدون تردید «اکسل» است. اما آشنایی با اکسل کافی نیست، زیرا شما در سازمان با شرایط و نیازهای متنوعی ...

مایکروسافت اکسل چیست؟

بعد از حدود ۱۷ سال کار حرفه‌ای و تحقیق و انجام پروژه، می‌خواهم بگویم که اکسل چیست؟ اکسل چه چیزی نیست پیش از شروع مایلم بگویم که اکسل چه چیزی نیست و چه برداشت‌های اشتباهی از اکسل وجود دارد. اکسل ...