آموزش های کاربردی اکسل

اصول طراحی فایل های اکسل

فرض کنید که می‌خواهید داده‌‌هایی را در اکسل وارد کنید و احتمالا در آینده هم بخواهید از این داده‌ها گزارش بگیرید و بر روی آنها محاسباتی را انجام دهید. حال این پرسش مهم مطرح می‌شود: آیا در اکسل اصول طراحی ...

اثر تفاوت حروف «ي» و «ك» عربی در اکسل روش تبدیل به «ی» و «ک» فارسی

موضوع حرف «ي» و «ك» عربی یکی از سرفصل‌هایی است که سال‌ها در « دوره اکسل کاربردی فرساران » تدریس می‌شود. زیرا بسیاری از کاربران فارسی زبان اکسل با این موضوع بارها و در جاهای مختلف مواجه می‌‌شوند و حتما ...